TS. Chu Văn Sơn

Văn học nhà trường, do tính quy chuẩn và đóng hộp của nó, tri thức mới thường chỉ được bổ sung theo chu kì tu sửa chương trình và sách giáo khoa. Nó luôn tiềm ẩn một nguy cơ: lạc hậu so với tri thức văn học ngoài đời sống. Mà người dạy người học, dù ở thời nào, vẫn luôn thèm khát tri thức tươi mới. Thêm nữa, ngoài bục giảng và lớp học, người dạy người học khắp nơi vẫn thầm ao ước có một diễn đàn văn chương, một sân chơi rộng rãi hơn để được bộc lộ mình và chia sẻ với nhau. Nhu cầu ấy, thực ra, không phải bị bỏ bễ. Các chuyên mục “Văn chương với nhà trường” trên đôi tờ báo có thể xem là sự “chiếu cố”. Nhưng, do nhỏ giọt, thưa thớt, nên chúng chỉ là sương sa đất hạn thôi. Văn học và Tuổi trẻ là cơn mưa mong chờ của những cánh đồng hạn ấy.

Tác giả: 
TS. Chu Văn Sơn