Nhà nghiên cứu phê bình Văn Giá

Trong số những đối tượng mà người viết hướng đến, viết cho bạn đọc tuổi thơ là khó nhất. Khó bởi vì, nếu không có một cách viết, cách nói thế nào đó để các em thấy gần gũi, thân tình thì dù có sắc sảo bằng mấy, các em cũng sẽ quay đi. Lúc ấy, mọi cái viết của người lớn chỉ để cho người lớn đọc (và chắc gì đã được đọc!). Nhưng viết cho bạn đọc tuổi thơ, cũng được xem là hạnh phúc nhất. Bởi vì, tuổi thơ sẽ mang dài lâu nhất những cái mà chúng đọc được và yêu thích. Chúng mang theo suốt cả cuộc đời. Nếu những cái viết hay, có thể làm thay đổi các đường đời của chúng… Bao nhiêu năm nay Tạp chí Văn học và tuổi trẻ đã miệt mài mang những cái viết hay đến cho bạn đọc trẻ tuổi trên cả nước. Trong thế giới tinh thần của nhiều thế hệ, chắc chắn có những “hạt giống tâm hồn” của quý báo được nảy nở và tươi tốt.

Tác giả: 
Nhà nghiên cứu phê bình Văn Giá