Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết

Tuổi hai mươi là tuổi đẹp nhất trong một đời người. Ở cái tuổi ấy, cơ thể mới phát triển đầy đủ. Tài năng và trí tuệ cũng đã bước đầu có sự từng trải. Đó là một vẻ đẹp viên mãn. Nhiều bạn bè thuở ấu thơ của tôi, ngay cả các chàng, các nàng, hoặc đen nhẻm, đen nhèm, hoặc gày đét, lòng khòng, mặt mũi nhơm nhếch, người khô như que củi, đốt cũng chẳng cháy. Thế mà đến cái tuổi đó cũng bừng lên rực rỡ. Đó là thời kì rực rỡ nhất của tuổi xuân mình. Văn học và Tuổi trẻ cũng đang ở cái tuổi hai mươi đấy.

Tác giả: 
Nhà thơ Trần Đăng KHoa