Hộp thư biên tập tháng 5.2016

Ảnh: 

Hộp thư biên tập
BBT đã nhận được thư, bài cộng tác của các tác giả sau:
Cô giáo Trần Thị Toan (Trường Tiểu học Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang); cô giáo Nguyễn Thị Hồng Loan (Trường Tiểu học Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang); Vũ Ngọc Lưu Ly (lớp 5C, Tiểu học Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội); Nhóm Pha Lê (Tiểu học A Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định); Tập thể 3A (Tiểu học Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An); Tập thể 5A (Tiểu học Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang), Tập thể 3B (Tiểu học Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An); Nhóm các bạn lớp 5A (Tiểu học Nguyên Hồng, Bắc Giang); Trần Phương Linh (lớp 4H, Tiểu học Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội);...
BBT sẽ điểm thư ở các kì tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã nhiệt tình cộng tác.